Matematicieni români
 
 

ÎN LEGĂTURĂ CU REZUMATELE ŞI LUCRĂRILE

1. REZUMATE.

Rezumatele pentru secţiunile 1-7 vor fi scrise în engleză, folosind template-ul de mai jos.
Template pentru rezumatele CAIM (secţiunile 1-7)

\documentclass[11pt, a4paper]{article}
\begin{document}
\title{Title of the abstract}
\author{Auhtor$^1$, Author$^2$ \\ $^1$Affiliation, $^2$Affiliation }
\date{}
\maketitle
Text of abstract.
\end{document}

În afara fişierului tex, vă rugăm să trimiteţi fişierul pdf al rezumatului.
Rezumatele pentru secţiunea 8 vor fi scrise folosind Microsoft Word (în engleză sau română).
Rezumatele tuturor secţiunilor trebuie trimise prin email la adresa caim2016@yahoo.com.
Autorii sunt de asemenea rugaţi să numească fişierele conţinând rezumate cu numele autorului însărcinat cu corespondenţa (de exemplu IONESCU-Andrei.tex, sau, pentru secţiunea 8, IONESCU-Andrei.doc).
Comitetul ştiinţific va selecta lucrările care vor fi comunicate şi va anunţa autorii în cel mult două săptămâni din momentul primirii rezumatului despre decizia de acceptare sau nu a lucrării.

2. LUCRĂRI.

După conferinţă, comitetul ştiinţific va selecta din lucrările prezentate, acele lucrări care vor fi publicate în ROMAI Journal, pentru secţiunile 1-7, şi în ROMAI Educational Journal pentru secţiunea 8.
Comitetul ştiinţific are dreptul să respingă orice lucrare cu nivel ştiinţific sau lingvistic inacceptabil.
Autorii trebuie să respecte regulamentele standard de copyright şi sunt responsabili pentru acurateţea ştiinţifică şi lingvistică a textului.

Instrucţiuni pentru autori

Pentru secţiunile 1-7, lucrările trebuiesc scrise în LATEX 2e, potrivit instrucţiunilor pentru autori.
Autorii sunt rugaţi să trimită de asemenea lucrarea în format pdf.
Pentru secţiunea 8, lucrările trebuie scrise folosind Microsoft Word, în română sau în engleză.
Toate lucrările vor fi trimise la caim2016@yahoo.com .