Matematicieni români
 
 

Limita de timp pentru înregistrarea online: 29 august
Trimiterea rezumatelor: 29 august
Anunţul acceptării (pentru prezentare): 7 septembrie
Programul conferinţei: 15-18 septembrie
Limita de timp pentru trimiterea lucrării: 15 octombrie