Matematicieni români
 
 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOS), Societatea Română de Matematică Aplicatâ şi Industrială (ROMAI), Facultatea de Matematică a Universitâţii "Al. I. Cuza" din Iaşi (UAIC) şi Institutul de Matematică "Octav Mayer" al Academiei Române anunţă organizarea celei de-a 18-a Conferinţe de Matematică Aplicată şi Industrială - CAIM 2010. Conferinţa va avea loc la Iaşi, între 14 şi 17 octombrie 2010.

Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială a fost fondată în 1992. Ea este o societate ştiinţifică non-profit, ale cărei membri sunt matematicieni, fizicieni, ingineri, chimişti, biologi, economişti şi alţi oameni de ştiinţă din România, Republica Moldova şi alte câteva ţări. ROMAI încurajează dezvoltarea matematicii aplicate şi organizează anual, din 1993, conferinţa de matematică aplicată şi industrială (CAIM).

Universităţi din Iaşi: Universitatea "Al. I. Cuza" (cea mai veche universitate din România, fondată în 1860), Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Academia de Artă, Institutul Catolic Teologic.

Iaşi este cel mai important centru istoric, economic şi cultural din Nord-Estul României. Cercetările arheologice au descoperit în această zonă urme ale vechii culturi de la Cucuteni, care s-a dezvoltat cu aproximativ 5000 de ani în urmă.

Oraşul Iaşi este certificat documentar din secolul al 14-lea din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Numele oraşului este legat de aşa numita "perioadă de aur" a culturii române. La începutul secolului al 19-lea, aici s-a întemeiat prima şcoală de studii superioare în limba română. În 1860 Al. I. Cuza a fondat în Iaşi prima universitate din România. Multe personalităţi române au trăit, au studiat, au lucrat şi au creat la Iaşi. Oraşul este bine cunoscut ca un important centru cultural.